<!-- SM, stwardnienie rozsiane, włókna nerwowe, mózg, rdzeń kręgowy, niepełno sprawność, otoczka mielinowa, neurolog, MR --> <h1><a href="http://stwardnieniesmrozsiane.nhit.pl/">Forum dla ludzi chorych na stwardnienie rozsiane oraz dla ich rodzin i bliskich.</a> </h1> <p>U podłoża stwardnienia rozsianego leży demielinizacja włókien nerwowych w mózgu oraz rdzeniu kręgowym, częstotliwość, z jaką występuje SM to od 30 do 100 zachorowań na 1000 osób.</p> SM, stwardnienie rozsiane, włókna nerwowe, mózg, rdzeń kręgowy, niepełno sprawność, otoczka mielinowa, neurolog, MR<br> <a href="http://www.fuks.pl">Darmowe aliasy www Fuks.pl</a>